แหล่งข่าวฯ เผยส่งผลสอบผู้ว่า กยท. เข้ากระทรวงแล้ว หลังถูกเรียกร้อง

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

วันนี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ ได้นำส่งรายงานผลการสอบสวนเข้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว

หลัง พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ตามที่ชาวสวนยางจำนวนมากได้รวมตัวกันยื่นหนังสือเรียกร้องให้ปลดผู้ว่า กยท.ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหายางพาราได้ตรงจุด และแฝงความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งขอให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่มีภาคเอกชนรายใหญ่ 5 บริษัท และ กยท.เข้าร่วมหุ้นนั้น 

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้นำส่งรายงานผลการสอบสวนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว โดยคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ จะมีการแถลงรายละเอียดให้สาธารณชนรับทราบ

ด้านสมาคมชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เตรียมเข้ายื่นหนังสือ เป็นจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี วันพรุ่งนี้ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหายางพาราตกต่ำอย่างผิดปกติ โดยจะยื่นข้อเสนอถึงแนวทางการแก้ปัญหายางพารา อาทิ ให้รัฐบาลกำหนดกลยุทธ์เพื่อยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง โดยให้บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี, สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ในสวนยาง และการทำเกษตรผสมผสาน เพื่อลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้ชาวสวนยาง

Tag : ผลสอบผู้ว่า กยท ผู้ว่าการยาง ราคายาง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย