สั่งปิดโรงงานชำแหละเนื้อสุกร จ.ราชบุรี พบไร้ใบอนุญาตประกอบกิจการ

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

หลังจากมีชาวบ้านตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่โรงชำแหละเนื้อสุกรในพื้นที่ ส่งกลิ่นรบกวนและมีน้ำเสียไหลออกมา กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จึงลงไปตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่ง พบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงชำแหละเนื้อ จึงได้ตักเตือนให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวและเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งครั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เข้าไปตรวจสอบร่วมด้วย พบว่ายังคงมีเศษเนื้อสุกรอยู่ในพื้นที่ โดยทางผู้ประกอบการอ้างว่ากำลังเร่งขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้ปิดกิจการและแจ้งความดำเนินคดีกับโรงชำแหละเนื้อสุกรแห่งนี้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจออกคำสั่งระงับป้องกันเหตุรำคาญได้

Tag : โรงงานชำแหละสุกร ราชบุรี