รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้าเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ซึ่งคาดว่าภายในเดือนหน้าจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.พิจารณาต่อไป และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน

ก่อนหน้านี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ฝ่ายบริหารการเลือกตั้ง ระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่น่าเกิดก่อนการเลือกตั้ง สส. เพราะต้องแก้กฎหมาย 6 ฉบับ หลังปีใหม่ และต้องปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งในรัฐธรรมนูญกำหนดให้เลือกตั้ง สส. ภายใน 150 วัน เมื่อกฎหมายลูกประกาศใช้ ดังนั้นหากรัฐบาลให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน ก็ต้องยืดการเลือกตั้ง สส.ออกไป

ทั้งนี้ในการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่เชิญผู้แทนแต่ละพรรคมาแสดงความคิดเห็นนั้น พรรคชาติไทยพัฒนา ขอให้ กกต. หาทางออกเกี่ยวกับการปลดล็อกพรรคการเมือง เพราะอาจกระทบจนทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป