ชาวบ้านร้องเรียนพฤติกรรมกำนัน จ.ขอนแก่น

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 00:57 น.

Views

ชาวบ้านในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม กรณี นายเสถียร จันทาฟ้าเหลี่ยม กำนันตำบลทุ่งโปร่ง มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต โดยเฉพาะการบริหารเงินออมทรัพย์ของชาวบ้าน จำนวนกว่า 300,000 บาท

ชาวบ้านระบุว่า นายเสถียร อ้างว่าบัญชีเงินออมทรัพย์หายไปและได้เปิดบัญชีใหม่ โดยมีเงินสดเหลือเพียง 1,000 บาท จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยตรวจสอบเงินจำนวนกว่า 300,000 บาท ที่สูญหายไป