เครือข่ายแรงงานยื่น 8 ข้อเสนอให้นายกฯ ปมปฏิรูปประกันสังคม

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ ศสรท. นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน ศสรท. ยื่นหนังสือผ่านศูนย์บริการประชาชนถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งปฏิรูปประกันสังคมในปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ทั้งหมด 8 ข้อ ที่ส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เช่น ทำไมรัฐบาลจึงไม่ปรับโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และผู้ประกันตนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง, ทำไมรัฐไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสังคมในสัดส่วนที่เท่ากัน ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รวมถึงการไม่ประกาศใช้อนุบัญญัติทั้ง 17 ฉบับที่ออกตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2558

นายสาวิทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา เคยมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่กลับไม่ได้มีการดำเนินการต่อข้อเรียกร้องของผู้ประกันตนแต่อย่างใด โดยเฉพาะการจัดเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนเพิ่ม และการขยายการจ่ายเงินชราภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรี เคยระบุว่า ไม่มีการเก็บเงินสมทบเพิ่มในช่วงนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงหวังว่าจะได้รับความชัดเจน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ประกันตน

Tag : ปฏิรูปประกันสังคม ประกันสังคม