7 วัน 7 อย่าง : เพราะไม่ได้พักผ่อน

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 18:04 น.

Views

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับข้าวโพด ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าที่มีไฟส่องสว่าง จะเป็นอย่างไร ไปติดตามได้ใน 7 วัน 7 อย่าง

Tag : 7 วัน 7 อย่าง เพราะไม่ได้พักผ่อน ข้าวโพด ไร่ข้าวโพด