7 สีช่วยแชร์ : เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2017

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 15:55 น.

Views

7 สีช่วยแชร์วันนี้ ไปดูโครงการดี ๆ โดยการรวมกลุ่มเยาวชนจาก 11 ชาติ ได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยการล่องเรือไปตามประเทศต่าง ๆ ในระยะเวลา 2 เดือน ติดตามได้กับคุณณิชารีย์ พัดทอง

ทีมข่าว 7 สี ได้มีโอกาสขึ้นไปชมบนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ที่มีชื่อว่า "มิส นิปปอนมารู" สัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่พักพิงประหนึ่งบ้านหลังที่สองของน้อง ๆ เยาวชนจาก 10 ชาติอาเซียน และ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ "เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2017" โครงการนี้สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกับรัฐบาลอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเคารพในความแตกต่าง หลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิชาการ

ขณะที่เยาวชนล่องเรือเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่บนเรือ นิปปอน มารู ลำนี้ น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ระดมความคิดเห็นจากหัวข้อที่ถูกให้นำเสนอและมีความน่าสนใจ เช่น การรู้เท่าทันสื่อ, สิ่งแวดล้อมโลก

ขณะที่ ล่องเรือเรียนรู้ ยังมีโอกาสได้หยุดแวะพักตามประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตกับครอบครัวท้องถิ่น หรือ Host family ของแต่ละประเทศ

การที่เยาวชนจากอาเซียน และญี่ปุ่นได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งรัฐบาลญุี่ปุ่น และอาเซียนได้ส่งเสริมให้เกิดขึ้นต่อเนื่องมา 44 ปีแล้ว ทำให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมแต่ละชาติ แต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2017 ในครั้งนี้ จะทำให้น้อง ๆ เยาวชนกลุ่มนี้ ได้นำประสบการณ์ไปถ่ายทอดและต่อยอด เพื่อพัฒนาประเทศของตน ได้รับมุมมองใหม่ ๆ ที่มีค่ายิ่งในชีวิต ได้สร้างเครือข่าย และได้เพื่อนใหม่ ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดระยะเวลา 52 วัน ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นมิตรภาพที่ยืนยาวตลอดไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2017 มิส นิปปอนมารู