สพฐ.ยุติโครงการโรงเรียน ICU หลังแก้ปัญหาให้โรงเรียนขาดแคลนจนพ้นวิกฤต

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุติโครงการโรงเรียน ไอซียู. แล้ว หลังเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และขาดโอกาส จนพ้นวิกฤตเกือบทั้งหมด

โดยตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้นำโรงเรียนกว่า 5,000 แห่ง ที่มีปัญหาขั้นวิกฤตแทบจะไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ เนื่องจากขาดแคลนอาคารเรียน บุคลากร สื่อการเรียนการสอน เข้ามาอยู่ในโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และพัฒนาแบบพิเศษ หรือ โรงเรียน ไอซียู. เพื่อเร่งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเข้าช่วยเหลือ จนถึงขณะนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ได้หลุดพ้นปัญหาขั้นวิกฤต มีอาคารเรียน มีสื่อการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคครบแล้ว 

ดังนั้น สพฐ.จึงได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้ยกเลิกโครงการโรงเรียนไอซียู.ตั้งแต่บัดนี้ ส่วนโรงเรียนอีกกว่า 400 แห่ง ที่ยังมีปัญหาขั้นวิกฤต ซึ่งต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหาอีกระยะหนึ่งนั้น ทาง สพฐ.จะนำเข้าสู่การแก้ไขด้วยวิธีการทำงานปกติต่อไป

Tag : โครงการโรงเรียน ICU โรงเรียน ICU