Green Report : เยาวชนอาข่าดูแลป่าชุมชนผืนสุดท้าย

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

อาพี สะโง้ ครูอาสา “บ้านหลังเขา” นำภาพเมื่อครั้งเป็นตัวแทนของโรงเรียน เข้ารับพระราชทานเครื่องเขียนจากพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลที่บ้านดอยสะโง้ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทรงส่งเสริมอาชีพและก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะขึ้น สร้างความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ ถือเป็นการให้ชีวิตใหม่กับชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า เพราะเดิมทีพื้นที่นี้จัดเป็นพื้นที่สีแดง ชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ เป็นแหล่งพักฝิ่น ประกอบกับชาวบ้านประสบปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ และโดยเฉพาะป่าไม้ถูกบุกรุกขึ้นเรื่อยๆ

อาพี เล่าว่าแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พัฒนาพื้นที่บนดอยให้กลับมาสมบูรณ์ขึ้น จึงตั้งปณิธานว่าจะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการผันชีวิตมาเป็นครูอาสา เปิดบ้านเล็กๆ เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ ในชื่อ "บ้านหลังเขา" ปลูกฝังเยาวชนถึงวัฒนธรรมชนเผ่า ให้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชุมชนผืนสุดท้ายที่เหลือเพียง 230 ไร่

"บ้านหลังเขา" เปิดทุกวันอาทิตย์ ให้เยาวชนชาวอาข่า เรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การใช้ชีวิตผ่านประเพณี ความเชื่อโบราณ พร้อมลงพื้นที่ศึกษาแหล่งต้นน้ำ ป่าไม้และสมุนไพร ซึ่งครูอาสาได้นำกรีนรีพอร์ตเราร่วมสำรวจ และบอกว่าป่าชุมชนแห่งนี้ค้นพบพืชไม่ต่ำกว่า 150 ชนิด 

การดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียง ถือว่าประสบความสำเร็จชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถต่อต้านผู้แสวงหาผลประโยชน์จากภายนอกได้

ป่าชุมชนบ้านดอยสะโง้ ปัจจุบันได้กำหนดกรอบกติการ่วมกัน โดยมีมติคณะกรรมการชุมชนห้ามตัดไม้ใหญ่เด็ดขาด ยกเว้นไม้ไผ่ สามารถตัดใช้ได้ และป่าชุมชนเป็นเพียงผืนป่าที่ใช้ประโยชน์เก็บหาของป่า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตบนดอยเท่านั้น                                                                                                                                     

ปีละ 1 ครั้ง ที่ศูนย์เรียนรู้เล็กๆ "บ้านหลังเขา" จะจัดกิจกรรมใหญ่ ดึงเยาวชนอาข่าและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า และหวังสร้างแกนนำเยาวชน เป็นผู้สานต่อให้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ คงอยู่สืบไป...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Tag : Green Report เยาวชนอาข่า ป่าชุมชนผืนสุดท้าย