ผลผลิตโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 17:47 น.

Views

รถเกี่ยวข้าวคันนี้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่นางสาวนิสต์ สงกรานต์ สมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ ได้นำมาเป็นตัวช่วยสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิในแปลงนา 12ไร่ ในพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสมาชิกมานานกว่า สี่ปี โดยช่วงแรกที่ได้รับรู้เกี่ยวกับ โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ  ยอมรับว่าคิดหนัก เพราะกลัวจะถูกหลอกจากเอกชนที่เข้ามารับซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากชาวนา

แต่เมื่อมองอีกด้านก็เห็นว่า ชาวนาจะได้ประโยชน์จากการที่มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ และดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การ การปลูก การดูแล บำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยว  เมื่อศึกษาจนมั่นใจจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

โครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ เป็นการโครงการบริหารจัดการระบบข้าวในแปลงนาแบบครบวงจร โดยเกษตรกรชาวนา เริ่มต้นจากการประชุมรับสมัครสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะมีภาครัฐและทีมผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพก่อนที่จะส่งขายไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

โดยขั้นตอนการรับซื้อของโครงการก็มีลักษณะคล้ายๆกับโรงสีต่างๆนั่นก็คือ การฉ่ำข้าว การตรวจคุณภาพ การตีราคา การชั่ง และการจ่ายเงิน ซึ่งทุกขั้นตอนจะนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อให้เกษตรกรได้มั่นใจในเรื่องของความยุติธรรม  ซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่นำข้าวมาขายได้จะราคาที่สูงกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  ปัจจุบันจุดรับซื้อขายข้าวของโครงการจะมีทั้งสิ้น 29 จุดทั่วประเทศ

ด้านภาคเอกชน ที่มารับซื้อข้าว ระบุว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมานานกว่า 5ปี เพื่อช่วยยกระดับพัฒนาคุณชีวิตและรายได้ของเกษตรกรชาวนาไทย โดยภารกิจสำคัญคือการรับซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากชาวนา และในอนาคตจะมีการพัฒนาไปสู่รูปแบบ  วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม

สำหรับข้าวเปลือกที่ทางโครงการได้รับซื้อ จะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้ชื่อโครงการ ข้าวชาวนาไทย  ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิแรกดีสดใหม่จากแปลงนา  และในอนาคตจะมีการขยายโครงการไปทั่วประเทศ  ซึ่งตรงนี้เกษตรกรบางรายก็ยังแอบหวั่นใจว่า  ถ้ามีการเปลี่ยนนโยบายหรือเปลี่ยนผู้บริหาร โครงการดังกล่าวจะมีการสานต่อหรือไม่อย่างไร

Tag : ข้าวชาวนา โครงการนาแปลใหญ่ประชารัฐ ข้าว