ศาลปกครอง ให้ผู้ว่าฯ กทม.รื้อถอนโรงแรมดิเอทัส เตือนหากล่าช้าจะถูกปรับ

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 19:54 น.

Views

ศาลปกครอง สั่งบังคับคดีอีกรอบให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รื้อถอนโรงแรมดิเอทัสที่สูงเกินกำหนด ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พร้อมเตือนหากล่าช้าจะถูกปรับ และรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยต่อไป

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ให้ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ครบถ้วน โดยใช้อำนาจตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดำเนินการรื้อถนนอาคารโรงแรมดิเอทัส และอาคารเซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ดิเอทัส เรสซิเด้นซ์ ทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานให้ศาลปกครองกลางทราบทุกระยะ จนกว่าจะมีการปฏิบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ศาลจะไต่สวนเพื่อมีคำสั่งปรับผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแจ้งผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยต่อไป

Tag : โรงแรมดิเอทัส รื้อโรงแรมดิเอทัส โรงแรมสูงเกินมาตรฐาน