ผู้สูงอายุสนใจบริจาคเบี้ยยังชีพฯเข้ากองทุนคนชรา

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 19:55 น.

Views

ผู้สูงอายุจำนวนมาก สนใจบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

ในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3.6 ล้านคน โดยผู้สูงอายุทุกคนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ สามารถแจ้งความจำนงของบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ ณ สถานที่ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยต้องบริจาคเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับตามสิทธิทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี 

ส่วนแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนั้น ยังต้องรอยอดเงินบริจาคและเงินจากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและยาสูบที่จะสมทบเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 2 เปอร์เซ็นต์อีกครั้ง คาดว่าจะกำหนดแนวทางจัดสรรเงินได้ในเดือนมกราคมปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมาก สนใจบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะมีผู้สูงอายุบริจาคเบี้ยยังชีพตามที่คาดไว้ประมาณ 500,000 คน

Tag : เบี้ยยังชีพ กองทุนคนชรา บริจาคเบี้ยคนชรา