นายกฯ ร่วมงานเลี้ยงอาหารพระราชทาน

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 19:57 น.

Views

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานเลี้ยงอาหารพระราชทาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ลานบัวและสนามหญ้าริมเขื่อน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวถวายราชสักการะ พร้อมสำนึกในพระพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ นับเป็นขวัญกำลังใจอันสำคัญให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตั้งใจปฏิบัติภารกิจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน ตามพระราชปณิธานสืบไป

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดฉายวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกร ภาพความอาลัยของประชาชน และภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในงานพระราชพิธีฯ ที่ผ่านมาด้วย

Tag : อาหารพระราชทาน เลี้ยงอาหารพระราชทานผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ