หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 6

วันที่ 22 พ.ย. 2560 เวลา 20:15 น.

Views

ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เขตดอนเมือง ซึ่งเป็นจุดรวมพล "โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" มีประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, การไฟฟ้านครหลวง, เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร, เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมแบ่งกำลังไปบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร โดยใช้เรือท้องแบนเก็บเศษขยะ วัชพืช และตัดกิ่งไม้ ตั้งแต่ประตูน้ำชั่วคราวบริเวณชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร จนถึงสะพานแกรนด์คาแนล ระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และทำให้ชุมชนโดยรอบสะอาดน่าอยู่มากขึ้น

นอกจากนี้ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ยังเป็นจุดรับสมัครจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยวันนี้ มีประชาชน และนักเรียน ร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก ซึ่งจิตอาสาทุกคนจะได้รับสมุดบันทึกความดี ผ้าพันคอ และหมวกพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่อาคารรับรอง 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า และในพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

Tag : โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์