ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อไม่จำกัดวงเงินหนุน SME

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่างสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Start Up ธนาคารจึงได้จัดงาน Smart SMEs Smart Start Up ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมเชื่อมโยงช่องทางการตลาด สร้างองค์ความรู้แนะนำและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs Start Up ที่มีศักยภาพให้เติบโตและแข่งขันได้ 

โดยธนาคารได้เตรียมสินเชื่อไว้ไม่จำกัดวงเงิน พร้อมจัดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ประกอบการ คาดว่าตลอดระยะเวลา 3 วัน ของการจัดงาน จะปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกินหมื่นล้านบาท ส่วนศักยภาพของธนาคาร มีสินเชื่อ 200 ล้านบาท และเงินฝาก 2.22 ล้านบาท

ขณะที่ในส่วนการช่วยเหลือหนี้นอกระบบ ขณะนี้ธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือแล้ว 70,000 ราย วงเงิน 3,000 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะครบ 100,000 ราย จะใช้วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท ส่วนจะปรับกรอบวงเงินเป็น 5,000 ล้านบาทหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายเป็นหลัก

Tag : ธนาคารออมสิน สินเชื่อไม่จำกัดวงเงิน SME