บ้านไม่ใช่เวทีมวย ผู้ชายหยุดทำร้ายผู้หญิง

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ทางมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้จัดรณรงค์ยุติความรุนแรงในสตรี ภายใต้แคมเปญ "บ้านไม่ใช่เวทีมวย ผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิง" พร้อมเปิดเผยสถิติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2559 โดยได้รวบรวมข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ 13 ฉบับ พบมีข่าวความรุนแรงมากถึง 466 ข่าว อันดับ 1 เป็นข่าวการฆ่ากัน รองลงมาเป็นข่าวฆ่าตัวตาย ข่าวทำร้ายกัน และข่าวความรุนแรงทางเพศของบุคคลในครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสามีที่ลงมือทำร้ายภรรยาตัวเอง

นอกจากนี้ยังพบสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกรณีสามีทำร้าย หรือฆ่าภรรยา มาจากความหึงหวง โดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ

ดังนั้นจึงอยากให้แต่ละครอบครัวและสังคมมองปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยเฉพาะผู้ชาย ควรปรับทัศนคติเรื่องระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่ ที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคม ขณะที่ภาครัฐต้องมีกลไกช่วยผู้หญิงที่ถูกทำร้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับเชิญชวนพลังประชาชนร่วมกันติด Hashtag "บ้านไม่ใช่เวทีมวย ผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิง" เพื่อปลุกกระแสร่วมกันยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรี