จีนปล่อยแพนด้ายักษ์กลับสู่ป่า ครั้งที่ 2 ของโลก

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 18:31 น.

Views

จีนปล่อยแพนด้ายักษ์ 2 ตัว ออกสู่ป่าตามธรรมชาติ หลังเข้ารับการฝึกฝนการใช้ชีวิตในป่าจากศูนย์อนุรักษ์แพนด้ายักษ์ ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยเจ้าแพนด้ายักษ์ทั้งสองตัวนี้ คือ เจ้าหญิงซู และบาซี แพนด้ายักษ์เพศผู้ และเพศเมีย อายุ 2 ปี ถูกนำไปปล่อยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเมืองยาอัน ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของโลกแล้ว ที่มีการปล่อยแพนด้ายักษ์ 2 ตัวในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เจ้าแพนด้ายักษ์ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าด้วยตนเอง รวมทั้งการหาอาหาร และน้ำภายในป่าด้วย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหวังว่า เจ้าแพนด้ายักษ์ทั้งสองตัวนี้จะสามารถช่วยขยายพันธุ์แพนด้ายักษ์เพิ่มมากขึ้นด้วย

Tag : รอบรั้วเอเชีย จีน แพนด้ายักษ์ ปล่อยแพนด้ากลับสู่ป่า