เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าประกันความเสี่ยงผู้ส่งออกไทย

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 18:10 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าประกันความเสี่ยงผู้ส่งออกไทย

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : บัญชา ชุมชัยเวทย์
แขกรับเชิญ : พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กก.ผจก.ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนภร กุลวัฒนโยธิน กรรมการ บริษัท ธัญญาทิพย์ไรซ์ จำกัด

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 20 พย 60 บัญชา ชุมชัยเวทย์ พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ธนภร กุลวัฒนโยธิน เดินหน้าประกันความเสี่ยงผู้ส่งออกไทย