สคบ.เพิกถอนจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงปีนี้ 168 ราย

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ผลการดำเนินงานของกองคุ้มครองผู้บริโภค ด้านธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.ได้เพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ หรือไม่ทำตามแผนการตลาด ที่ขึ้นทะเบียนไว้รวม 168 รายแล้ว ในปี 2560

ที่สำคัญ การยกเลิกธุรกิจ และเพิกถอน ยังมาจาก 4 ประเด็น คือ ล้มละลาย, ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์, ปิดกิจการ และสถานะร้าง เตือนอันตราย ประชาชนอย่าหลงเชื่อเข้าไปร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ ที่มักแฝงมาในรูปแบบธุรกิจขายตรง แต่กลับเน้นหาสมาชิกดาวน์ไลน์ (Down Line) มากกว่าขายสินค้า และชวนเชื่อว่าให้ผลกำไรสูง เสี่ยงถูกหลอกลวงต้มตุ๋น

พลังขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค จึงเป็นเรื่องสำคัญ พลเอกสุชาติ หนองบัว สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างกฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งองค์กรที่เป็นอิสระ อำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ตามมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เน้นสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระ เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภค และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

Tag : ธุรกิจขายตรง