เปิดปฏิบัติการ กลยุทธ์เข้าตี PANTHER GOLD 2017

วันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยวิธีการเข้าตี เป็นหัวข้อสุดท้ายในการฝึก PANTHER GOLD 2017 ที่จัดการฝึกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  โดยการดำเนินกลยุทธ์ เริ่มด้วยการส่งหน่วยลาดตระเวนขนาดเล็กเข้าหาข่าวข้าศึก ก่อนที่จะมีการจัดกำลังเคลื่อนที่เข้าหา และเข้าตีต่อเป้าหมาย

การเข้าตีต่อที่หมาย ครั้งนี้เป็นการได้แลกเปลี่ยน และเรียนรู้กลยุทธ์ที่เหมือนและแตกต่างของฝ่ายไทย และสหราชอาณาจักร ที่เข้ารับการฝึก ซึ่งส่วนใหญ่จะเหมือนกัน จะมีแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย

ขณะที่ผู้ช่วยทูตทหารอังกฤษ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า การฝึกครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางฝ่ายไทย และผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ จนอาจทำให้มีการฝึกร่วมกันอีก ในรหัส PANTHER GOLD ในอนาคต

Tag : PANTHER GOLD 2017