เหยี่ยวข่าว 7 สี : ขอนแก่น SMART CITY

วันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 22:22 น.

Views

SMART CITY ตามวิสัยทัศน์ของพ่อเมืองขอนแก่นคนปัจจุบัน หมายถึง เมืองที่เต็มไปด้วยความสง่างามในด้านต่างๆ ทั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งที่ทันสมัย เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่า ประชาชนทั้งจังหวัด รวมถึงผู้พิการ จะมีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดี จากการร่วมลงทุนระหว่างจังหวัด ท้องถิ่น และเอกชน
  
ขณะที่ภาคธุรกิจ มั่นใจว่า หากจังหวัดขอนแก่น ดำเนินแผนตามโครงการ SMART CITY ได้ จะทำให้ประชากร 1,800,000คน ได้รับประโยชน์ เกิดการกระจายรายได้จากประชาชนทั่วประเทศ ที่จะมาเยี่ยมเยียน ท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อของที่จังหวัดขอนแก่น
  
ภาคธุรกิจขอนแก่น ยังมองกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวจากทางภาคใต้ ที่มีกำลังซื้อสูง และต้องการเปลี่ยนบรรยากาศมาท่องเที่ยวยังภาคอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จึงได้ประสานสายการบิน ให้บินตรงมาจากภาคใต้ หลังประสบความสำเร็จ จากการเปิดเส้นทางกับนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว ขอนแก่นจะเป็นจุดกระจายสินค้าที่สำคัญในภูมิภาคนี้ด้วย
  
จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ได้นำแผน SMART CITY 2029 ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์จังหวัด ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาจังหวัดจนถึงปี 2029 จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการอีกมากกว่า 170 โครงการ

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี