คอลัมน์หมายเลข 7 : ตามติดแก้ปัญหารถดูดฝุ่นจอดทิ้งที่สุโขทัย ตอนที่ 2

วันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

การใช้จ่ายเงินแผ่นดินของจังหวัดสุโขทัยกว่า 82 ล้านบาทปี 2552 เพื่อจัดซื้อรถดูดฝุ่น 78 คัน มอบให้เทศบาล และ อบต.ในจังหวัด รวม 13 แห่ง ยืมไปทำความสะอาดถนนหนทางในชุมชน ทั้งที่ไม่ได้ขอการสนับสนุน โดยเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนให้แก่ชุมชนต่างๆ โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ร่วมกันขยายผลตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556และปี 2558 พบว่ารถดูดฝุ่นไม่ใช้งาน จอดทิ้งไว้หลายปีจนพังเสียหาย ไม่มีอะไหล่รถดูดฝุ่น เนื่องจากไม่มีตัวแทนจำหน่ายรถดูดฝุ่นยี่ห้อนี้ในพื้นที่ ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียน

ผลจากการตรวจสอบครั้งนั้น เทศบาล และ อบต.จึงทำเรื่องขอคืนรถดูดฝุ่น แต่จังหวัดสุโขทัยขอให้ซ่อมรถดูดฝุ่น และแจ้งผลค่าใช้จ่ายก่อนส่งคืน เช่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้รับรถดูดฝุ่นมากที่สุด 11 คัน มูลค่า 11 ล้าน 500,000 บาท แจ้งผลการซ่อมรถดูดฝุ่นไปตั้งแต่ปลายปี 2559 แต่จังหวัดสุโขทัยกลับไม่ได้แจ้งผลใดๆ

ล่าสุด คอลัมน์หมายเลข7 กลับไปติดการแก้ปัญหาโครงการนี้สัปดาห์ที่แล้ว ที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกพบว่า รถดูดฝุ่นยังจอดทิ้งไว้แบบไม่มีค่าที่โรงฆ่าสัตว์

นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก บอกว่ารถดูดฝุ่นไม่มีประสิทธิภาพต้องใช้แรงงานคนทำงานซ้ำจึงจะสะอาด ใช้งานเพียง 5 ครั้ง จากนั้นจอดทิ้งไว้ที่โรงฆ่าสัตว์ตั้งแต่ปี 2552 แจ้งส่งคืนรถดูดฝุ่น แต่จังหวัดสุโขทัยก็ไม่รับคืน

ผลจาการตรวจสอบโครงการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด เพื่อชดใช้ความเสียหายจากการใช้จ่ายเงินแผ่นดินจำนวนนี้

ยังมีจังหวัดอื่นอีกที่มอบรถดูดฝุ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบยืมไปทำความสะอาดในชุมชน สุดท้ายก็จอดทิ้งไว้แบบไม่คุ้มค่าเงินแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7