คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าแก้ปัญหาขุดลอกบึงพระที่พิษณุโลก ตอนที่ 1

วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 11:25 น.

Views

ความในใจของชาวบ้าน ซึ่งรับฝากดินจากการขุดลอกบึงพระ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก บอกกับคอลัมน์หมายเลข 7 วันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ หลังเคยตรวจสอบร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งแต่ปี 2558 ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

ย้อนกลับไปเดือนตุลาคมปี 2558 คอลัมน์หมายเลข 7 และเจ้าหน้าที่ สตง.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำขณะนั้นร่วมด้วย หลังได้รับร้องเรียนความไม่โปร่งใส ซึ่งมีผลต่องานขุดลอกดินบึงพระ กว่า 630,000 ลูกบาศก์เมตร  โดยโครงการนี้กรมทรัพยากรน้ำจัดเพื่อกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภค รวม 740,000 ลูกบาศก์เมตร หวังบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

โครงการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 ทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 25 กันยายน 2557 ให้ขุดลอกบึงพระ พื้นที่กว่า 148 ไร่ ด้วยเครื่องจักร ปริมาณดินกว่า 630,000 ลูกบาศก์เมตร ขนดินไปทิ้งที่สาธารณะ 15 จุด เช่นโรงเรียนและวัด ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ค่าจ้างกว่า 31 ล้านบาท แต่มีการแก้สัญญาวันที่ 9 มีนาคม 2558 อ้างเหตุผลชาวบ้านคัดค้านรถขนดินทำถนนพังเสียหาย ผู้นำชุมชนจึงขอดินไว้ใช้เพื่อชุมชน จึงนำดินฝากไว้ในที่นาชาวบ้านติดกับบึงพระ 7 แปลงรวมเกือบ 60 ไร่

การแก้ไขสัญญาค่าขนดิน จึงลดลงกว่า 3,000,000 บาท สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9  จึงจ้างเป็นค่าขุดลอกดินเพิ่ม รวมแล้วบึงพระต้องขุดลอกดินทั้งหมดกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตร

มีข้อสังเกตว่า เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงแจ้งกับเจ้าอาวาสวัดสันติวัน ว่าดินหมดแล้ว จึงขนดินที่ขุดลอกมาให้วัดได้น้อย

วันพรุ่งนี้ ติดตามข้อพิรุธปริมาณดินที่ขุดลอกได้จากบึงพระ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 คืบหน้าแก้ปัญหาขุดลอกบึงพระที่พิษณุโลก ตอนที่ 1