คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าแก้ปัญหาขุดลอกบึงพระที่ จ.พิษณุโลก ตอนที่ 2

วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

การตรวจสอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร สตง.และเจ้าหน้าที่ สตง.พิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2558 ปี 2559 และล่าสุดวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการนี้ ซึ่งพบว่าดินที่ขุดลอกจากบึงพระกว่า 148 ไร่ และฝากไว้ในนาชาวบ้านเกือบ 60 ไร่ที่ติดกับบึงพระ คือปัญหาสำคัญ ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาเกือบ 3 ปี เพราะขาดรายได้จากการทำนา
              
ชาวบ้านไม่รู้มาก่อนว่า ดินจากบึงพระที่รับฝากไว้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 นำไปปรับพื้นที่นาชาวบ้าน 60 ไร่ให้สูงขึ้น 1 เมตร แลกกับการรับฝากดิน 2 ปี ข้อตกลงนี้ทำไม่ได้ตามกฎหมาย           
              
นอกจากนี้ มีข้อสังเกตบางอย่างจากผู้บริหาร อบต.บึงพระ หน่วยงานที่ขอดินที่ขุดลอกจากบึงพระ
             
โครงการนี้อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงพระ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ขณะนั้น ทำสัญญาจ้างเอกชนวันที่ 25 กันยายน 2557 ขุดลอกดินจากบึงพระด้วยเครื่องจักรพื้นที่กว่า 148 ไร่และขนไปทิ้งที่สาธารณะ 15 จุด เช่นโรงเรียนและวัดไม่เกิน 5 กิโลเมตร ค่าจ้างกว่า 31 ล้านบาท ต่อมาแก้ไขสัญญา อ้างชาวบ้านคัดค้านรถขนดินทำถนนเสียหาย อบต.บึงพระจึงขอดินไว้ใช้ โดยนำดินฝากไว้ในที่นาชาวบ้าน 7 แปลงรวมเกือบ 60 ไร่ ค่าขนดินไปทิ้งจึงลดลงกว่า 3,000,000 บาท จึงให้ขุดลอกดินเพิ่มอีก รวมแล้วขุดลอกดินในบึงพระทั้งหมด 650,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้กักเก็บน้ำอุปโภคบริโภค 740,000 ลูกบาศก์เมตร หวังบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
            
สัปดาห์หน้าติดตามบทสรุปการตรวจสอบโครงการนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7