ก.คลังจ่อเสนอมาตรการชุดใหญ่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบครบวงจร

วันที่ 2 ธ.ค. 2560 เวลา 05:00 น.

Views

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการชุดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบครบวงจร ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนธันวาคมนี้ โดยเป็นมาตรการระยะที่ 2 ต่อยอดการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านคน ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มาตรการชุดนี้ จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง 4 โอกาส ได้แก่ โอกาสมีแหล่งเงินทุน, โอกาสมีงานทำ, โอกาสทางการศึกษา และโอกาสเข้าถึงปัจจัย 4 เพื่อให้มีการดำรงชีพที่เหมาะสม เตรียมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยคาดว่ามาตรการชุดใหญ่นี้ จะเริ่มต้นดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังได้เรียกประชุมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีงานทำ มีอาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานในเรื่องการว่าจ้างงาน และตำแหน่งงานว่าง ส่วนการฝึกสอนอาชีพเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ

Tag : มาตรการช่วยคนจน