รายงานพิเศษ : LD กับปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วันที่ 2 ธ.ค. 2560 เวลา 22:26 น.

Views

ลูก ของคุณผู้ชมหรือเปล่า ที่กำลังประสบปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทั้งๆ ที่ก็เรียนที่เดียวกัน เรียนห้องเดียวกับลูกของผู้ปกครองท่านอื่นๆ แต่ทำไมลูกเค้า อ่านได้ เขียนคล่อง มารู้จัก "ความบกพร่องทางการเรียนรู้" หรือ LD

นักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้สำรวจประชากรนักเรียนในประเทศไทยพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เกือบ 400,000 คน ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากการอ่านออกเขียนได้ เป็นทักษะพื้นฐานที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ สิ่งที่ทำให้เด็กไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มีหลายปัจจัย ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจในการเรียน ความสนใจการเรียนที่แตกต่างกัน และอีกสิ่งหนึ่ง คือ พัฒนาการทางด้านสมอง ที่เรียกว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD ย่อมาจาก Learning Disabilities

หากเด็กในความปกครองของคุณผู้ชม รู้สึกว่าตัวเองเรียนไม่เก่ง ไม่อยากไปโรงเรียน เพราะต้องเรียนซ้ำๆ พูดจาฉลาด แต่อ่าน เขียน คำนวณได้ไม่ดี อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งครู และผู้ปกครอง ต้องให้ความสนใจ ในเรื่องสื่อการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะช่วยเหลือ บรรเทาพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้อง และถูกวิธี

ขณะที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายไว้ว่า เด็กที่จบประถมศึกษาปีที่ 1 จะต้องอ่านออกเขียนได้ จากสถิติในปี 2558 เด็กนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ 75.15 % ส่วนเด็กนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อาจเกิดจากปัจจัยรูปแบบการสอนของครู ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งครูจะต้องช่วยคัดกรองเด็กนักเรียนแต่ละคน ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งไปยังผู้ปกครอง

คุณผู้ชมครับ เด็ก LD คือ เด็กที่มีสติปัญญาในเกณฑ์ปกติ หรือเหนือกว่าเด็กอื่น แต่บกพร่องในการเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง หรือช้ากว่าเด็กที่มีอายุเท่ากัน การบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ได้เกิดจากความพิการ ปัญหาทางอารมณ์ หรือการขาดเรียน ฉะนั้นหากลูกๆ ของท่าน มีลักษณะการอ่าน เขียน เช่นนี้ อย่ารอช้าที่จะคัดกรอง เพื่อรับมือ และแก้ปัญหา จะได้พัฒนาไปสู่การอ่านออกเขียนได้ และคำนวณได้คล่อง

Tag : เกาะติดข่าวดัง