คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปตรวจสอบโครงการขุดลอกบึงพระ

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.พิษณุโลก ตั้งแต่ปี 2558 ปี 2559 และวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ไปติดตามการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกรณีกรมทรัพยากรน้ำ โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ขณะนั้นแก้ไขสัญญาในปี 2558 อ้างการขนดินผ่านชุมชนทำถนนพัง ชาวบ้านจึงคัดค้าน รวมทั้ง อบต.บึงพระ ขอดินไว้ใช้งาน จึงให้เอกชนคู่สัญญาขุดลอกบึงพระ 650,000 ลูกบาศก์เมตร และนำดินฝากไว้ในที่นาชาวบ้าน 7 รายเกือบ 60 ไร่ อยู่ติดกับบึงพระเป็นเวลา 2 ปี โดยจะถมที่นาให้สูงขึ้น 1 เมตร แลกกับการรับฝากดิน ไม่ต้องขนไปทิ้งที่สาธารณะ 15 จุด ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ตามสัญญาที่ทำไว้ปี 2557 เอกชนขุดลอกบึงพระพื้นที่กว่า 148 ไร่ ไว้ป้องกันอุทกภัยและกักเก็บน้ำ 740,000 ลูกบาศก์เมตร ค่าจ้างกว่า 31 ล้านบาท

เมื่อความจริงถูกเปิดเผย ชาวบ้านจึงรู้ว่าไม่ได้ดินบึงพระ เพราะเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน จึงวิงวอนกรมทรัพยากรน้ำรีบนำดินที่ฝากไว้เกือบ 3 ปี ออกไป ขณะที่ อบต.บึงพระ ไม่ตรวจรับมอบดินที่ขอ ระบุมีปริมาณไม่ตรงกับเอกสารส่งมอบดิน

ผลจากการตรวจสอบของ สตง. กรมทรัพยากรน้ำจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปผลว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดทำผิด ขณะที่ สตง.เห็นต่าง

คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง.จะร่วมกันตรวจสอบการขุดลอกบึงพระ จนกว่าโครงการนี้จะมีบทสรุป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7