สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และนำถุงพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 19:58 น.

Views

วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตรัง ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยประกาศเขตภัยพิบัติไปแล้ว 8 อำเภอ อาทิ อำเภอเมือง, ห้วยยอด, กันตัง และวังวิเศษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 18,908 ครัวเรือน จำนวน 75,632 คน สถานศึกษาและวัดได้รับผลกระทบ 32 แห่ง ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำที่จุดวิกฤติในอำเภอห้วยยอด ค่อย ๆ เริ่มลดระดับลงแล้วคาดว่าภายในวันพรุ่งนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนอำเภอเมือง คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ในการนี้ ได้มอบถุงพระราชทานให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,150 ชุด ณ โรงเรียนบ้านแหลมสอม อำเภอปะเหลียน, โรงยิม เทศบาลนครตรัง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมือง และศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด

ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งเกิดมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 38,517 ครัวเรือน ส่งผลกระทบในพื้นที่ 11 อำเภอ 65 ตำบล 651 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 19 ชุมชน พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมราษฎรที่อพยพมาอาศัยอยู่ภายในศูนย์ศิลปาชีพ อำเภอควนขนุน จำนวน 97 ครอบครัว และนำถุงพระราชทาน จำนวน 1,800 ชุด ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน, ศาลาประชาคม อำเภอเมือง และที่โรงเรียนกงหราพิชากร อำเภอกงหรา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

และที่ห้องประชุมอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดอุทกภัย โดยประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ว 22 อำเภอ 156 ตำบล 1,277 หมู่บ้าน 50 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือนร้อน 231,505 คน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว โอกาสนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมกับนำถุงพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จำนวน 1,000 ถุง พร้อมกล่าวกับราษฎรว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงมอบหมายให้องคมนตรี ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามสถานการณ์น้ำ นำถุงพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย