สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเครื่องกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเล และหอประชุมที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำเครื่องกันหนาวพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ถุงมือ ถุงเท้าและยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1,774 ชุด ไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนที่ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็น เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง

Tag : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เครื่องกันหนาวพระราชทาน ผู้ประสบภัยหนาว พิจิตร กาชาดช่วยภัยหนาว