ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นาวาอากาศตรี นายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำสิ่งของพระราชทาน ในนามมูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน ไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวม 2,000 ชุด ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยทีมสุขภาพจิต เอ็มแคท ของกรมสุขภาพจิต ร่วมกับทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของพื้นที่ประสบภัยดูแลปฐมพยาบาลใจผู้ประสบภัย และตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบทางใจรุนแรง อาทิ ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้ที่สูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งจังหวัดปทุมธานี ตรวจพบผู้มีความเครียดระดับสูง 52 คน และมีอาการซึมเศร้า 23 คน ได้ให้การดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทุกคนอาการดีขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามประเมินสภาพจิตใจเป็นระยะจนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ

จังหวัดปทุมธานี ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีความเสียหาย ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสามโคก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,355 ครัวเรือน รวมถึงวัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปทุมธานี มูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน ถุงพระราชทาน