เจ้าหน้าที่บินสำรวจพื้นที่การเกษตรวางแผนช่วยเหลือเกษตรกร จ.อุทัยธานี

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 00:56 น.

Views

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี  ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนทัพเสลา เขื่อนห้วยขุนแก้ว และปริมาณน้ำในลำห้วย เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ขณะนี้ พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติและเริ่มทำการเพาะปลูกกันเป็นจำนวนมาก โดยเกษตรกรได้ใช้กระสอบทรายมาวางกั้นทำเป็นทำนบเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง พอที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้