โขนพระราชทาน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ชุด "มหาธรรมิกราชา" ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในค่ำวันนี้ โดยการแสดงชุดนี้เคยจัดมาแล้วในนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมศิลปากร ผู้แสดงประกอบด้วยนาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และคีตศิลปิน สำนักสังคีต และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กว่า 100 คน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมโขนกลางแปลงพระราชทาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เริ่มด้วยการแสดงดนตรีไทย โหมโรงเย็น การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และการแสดงโขนกลางแปลง จะเริ่มในเวลา 20.00 น.