“ลุ่มน้ำปากพนัง” อ่วมหนัก น้ำยังท่วมสูง

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 10:11 น.

Views

สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  หลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วง  โดยเฉพาะพื้นที่ 7 อำเภอ เขตลุ่มน้ำปากพนัง  ได้แก่  อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่  อำเภอหัวไทร   อำเภออเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอชะอวด  อำเภอจุฬาภรณ์  และอำเภอร่อนพิบูลย์  ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงกว่า  1  เมตร  เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ประกับกับมีน้ำทะเลหนุนสูง  จึงทำให้น้ำระบายได้ช้า 

นางนงเยาว์  ทรัพย์มาก อายุ 48 ปี ชาวตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่ กล่าวว่า  น้ำที่ท่วมขังกระทบการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่เป็นอย่างมาก รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ด้วย   เนื่องจากแปลงหญ้าถูกน้ำท่วมจนเน่าเสีย   เกษตรกรต้องตระเวนออกไปตัดหญ้าต่างอำเภอ   และต้องซื้อฟางก้อนมาให้วัวกิน  ซึ่งราคาก็พุ่งสูง ขึ้นจากราคาก้อนละ 50 บาท เพิ่มเป็น 80 บาท 

ส่วนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขณะนี้น้ำที่ท่วมขังบนถนน และตรอกซอกซอยต่าง ๆ ได้ลดลงกลับสู่ภาวะปกติแล้ว  ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย  ก็ได้ เปิดการเดินรถจากสถานีชุมทางทุ่งสง-กันตัง จังหวัด  และสถานีชุมทางเขาชุมทอง-นครศรีธรรมราช ตามปกติแล้ว

Tag : พื้นที่ 7 อำเภอลุ่มน้ำปากพนัง ยังมีน้ำท่วมสูงเกือบเมตร จ.นครศรีธรรมราช