พบต้นยางนาใหญ่ติดอันดับ 3 ของประเทศ

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

ต้นยางนาที่สูงใหญ่ติดอันดับที่ 3 ของประเทศต้นนี้ อยู่ที่บริเวณวัดยางทอง ในตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  โดยมีขนาดความสูง 83 เมตร วัดโดยรอบโคนต้นได้ 9.99 เมตร ใช้จำนวนคนถึง 12 คน ถึงจะโอบรอบโคนต้นได้ นอกจากจะมีความสูงใหญ่แล้ว ยังเป็นต้นยางที่มีลักษณะดี รูปทรงสวยงาม เรือนยอดสมบูรณ์และสามารถเติบโตได้อีก โดยชาวบ้านในพื้นที่อายุ 80 กว่าปี เล่าว่า ต้นยางต้นนี้อยู่มาก่อนที่จะเกิด และอยู่มาแล้วหลายชั่วอายุคน จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี

โดยชาวบ้านยังจัดให้เป็นต้นยางที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครราชสีมา ประชาชนสามารถเดินทางไปชมความสูงใหญ่ของต้นยางนาที่วัดยางทอง ได้ทุกวัน