สภาจัดบิกคลีนนิงเดย์ ถวายเป็นพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

นายสุชาติ โรจน์ทองคำ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกัน ทำความสะอาด บิกคลีนนิงเดย์ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 7  และอาคารภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา เก็บขยะ กวาดล้างถนนเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดินซึ่งเป็นการทำความดีตามตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

Tag : บิกคลีนนิงเดย์ รัฐสภา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ