เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐ 6 พันแห่ง ทั่วประเทศ

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 14:44 น.

Views

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทย เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นต้นแบบประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ที่เปิดดำเนินการแล้วกว่า 6 พันแห่งทั่วประเทศในวันนี้ ซึ่งอนาคตเตรียมจะขยายให้ผู้ผลิตนำสินค้าที่ผลิตได้เองมาวางจำหน่ายได้ เบื้องต้นพบว่าผู้ลงทะเบียนในตลาดประชารัฐ เกินกว่าครึ่งจากทั้งหมดกว่า 1 แสนคน เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรเอง โดยภาครัฐจะทำหน้าที่พี่เลี้ยงคอยสนับสนุน ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลเมื่อครบ 1 เดือน เพื่อติดตามความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย ก่อนจะกำหนดแนวทางขยายตลาดให้มากขึ้น และ ในอนาคตจะเน้นสินค้าปลอดภัยให้เข้ามาขายในตลาด โดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ต่อไป สำหรับตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม และ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

Tag : ตลาดประชารัฐ คลอดผดุงกรุงเกษม สินค้าเกษตร