กรมสรรพากร แจงช็อปช่วยชาติเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีทุกระดับ

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 12:32 น.

Views

กรมสรรพากร ชี้แจงกรณีมีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการช็อปช่วยชาติที่เพิ่งสิ้นสุดไป มีผลกระตุ้นการใช้จ่ายได้น้อย และอาจทำให้การบริโภคชะลอตัวในระยะต่อไป รวมทั้งผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้เสียภาษีในอัตรา 20 % ขึ้นไปซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย โดยระบุว่า จากข้อมูลการใช้มาตรการช็อปช่วยชาติเมื่อปีที่แล้ว พบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้าน 400,000 คน คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 14,000 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในทุกระดับอัตราภาษี

ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิ์มาตรการช็อปช่วยชาติเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเสียภาษีในอัตราต่ำกว่า 20 % มีจำนวนสูงกว่าผู้เสียภาษีในอัตรา 20 % ขึ้นไป และคาดว่ามาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้ จะได้รับผลตอบรับดีกว่าปีก่อน ซึ่งต้องรอดูข้อมูลการบริโภคภายในประเทศต่อไป

กรมสรรพากรยืนยันว่า การออกมาตรการช็อปช่วยชาติ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แม้ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ภาษีไปจำนวนหนึ่ง แต่มาตรการนี้จะส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคให้มีทางเลือกในการซื้อสินค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักเรื่องการอยู่ในระบบภาษีให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ว่าจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยการมาตรการภาษีทุกครั้ง กรมสรรพากรได้พิจารณาถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสม และผลกระทบแล้ว

ด้าน นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า มาตรการช็อปช่วยชาติ เป็นมาตรการระยะสั้นที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อกระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะช่วยขยายฐานภาษี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีในระยะยาว โดยการดำเนินนโยบายต่างๆ กระทรวงการคลังได้รักษาวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลังด้วย

Tag : ช็อปช่วยชาติ 2560