ประชาชนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 14:17 น.

Views

ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ตั้งแต่หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถึงหน้าวัดสว่างอารมณ์ ระยะทาง 9 กิโลเมตร ในพื้นที่ 3 ตำบล เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด น่าอยู่