ตลาดประชารัฐ 6,000 แห่งทั่วประเทศ เปิดวันนี้วันแรก รัฐพร้อมเป็นพี่เลี้ยง 1 เดือน

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 20:13 น.

Views

เปิดแล้วตลาดประชารัฐ 6,000 แห่งทั่วประเทศ รัฐพร้อมเป็นพี่เลี้ยงขอเวลา 1 เดือนประเมินผล

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อเป็นต้นแบบตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ที่เปิดดำเนินการแล้วกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศในวันนี้ ซึ่งอนาคตเตรียมจะขยายให้ผู้ผลิตนำสินค้าที่ผลิตได้เองมาวางจำหน่ายได้ เบื้องต้นพบว่าผู้ลงทะเบียนในตลาดประชารัฐเกินกว่าครึ่งจากทั้งหมดกว่า 100,000 คน เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรเอง ภาครัฐจะทำหน้าที่พี่เลี้ยงคอยสนับสนุน ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินผลเมื่อครบ 1 เดือน เพื่อติดตามความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย ก่อนจะกำหนดแนวทางขยายตลาด และในอนาคตจะเน้นนำสินค้าปลอดภัยเข้ามาขาย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

กรมการค้าภายใน คัดเลือก "ตลาดน้ำคลองลัดมะยม" เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งแรก ได้เปิดตัววันนี้เช่นกัน ซึ่งเป็นตลาดที่เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชน โดยภาครัฐและเอกชนได้สนับสนุนให้ตลาดมีเอกลักษณ์ และคงอัตลักษณ์ของชุมชน จึงเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนดูแลให้ตลาดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นธรรม และพร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ตามเจตนารมณ์ของตลาดประชารัฐ

สำหรับตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐ Green Market, ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้, ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ, ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข, ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด, ตลาดประชารัฐ Modern Trade, ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส., ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

Tag : เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐ