กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 14:17 น.

Views

จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" จัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังมอบข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุนให้กิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสา ไปเลี้ยงอาหารผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อน ที่บ้านรื่นสุข มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์