กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 14:17 น.

Views

ที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนจำนวนมากมาบริจาคโลหิต พร้อมบริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทหาร นักศึกษาวิชาทหารและนักเรียน ร่วมกันบริจาคโลหิตตามโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์และกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"