เดินหน้าประเทศไทย : กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียม

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 19:03 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียม

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 5 ธค 60 กระบวนการยุติธรรม ความยุติธรรม อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ ธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม