สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 19:20 น.

Views

เวลา 17.27 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงศีล พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยง ทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก 15 ไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 15 รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงทอดผ้าไตร 15 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2470 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่มีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิสังคม และได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่าง ๆ ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของราษฎร เพื่อให้ผู้น้อมนำไปปฏิบัติมีความสุขตามอัตภาพและเป็นพลเมืองดีของสังคม

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560