สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 19:21 น.

Views

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ รวม 1,800 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ เชิญพระราชกระแสความห่วงใย และทรงให้กำลังใจไปกล่าวกับประชาชน ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบภัยหนาวตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นมา โดยเฉพาะในพื้นที่สูง 25 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 380,000 คน ในการนี้ พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่มารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย

และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบแก่ประชาชนในตำบลลำไพล ตำบลท่าม่วง ตำบลปากบาง ตำบลเทพา ตำบลวังใหญ่ ตำบลสะกอม และตำบลเกาะสะบ้า รวม 1,400 ชุด จังหวัดสงขลาได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นต้นมา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 16 อำเภอ และมีผู้เสียชีวิต 5 คน สำหรับอำเภอเทพา มีผู้ประสบอุทกภัย 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน 12,501 ครัวเรือน นับแต่เกิดอุทกภัย สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมสำรองชุดธารน้ำใจฯ คงคลังสัมภาระ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งยังสั่งการให้ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งสถานีกาชาด เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติ

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ภัยหนาว เชียงใหม่ สภากาชาดไทย น้ำท่วมภาคใต้ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย