สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 19:27 น.

Views

ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 โดยจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด" การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และประชาชนยังสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทาน เพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสามารถนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน "ชุดมหาธรรมิกราชา" ซึ่งเคยจัดมาแล้วในนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเริ่มการแสดงชุดต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2560 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โขนกลางแปลงพระราชทาน