กรมสรรพากร ยืนยันมาตรการช็อปช่วยชาติเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีทุกระดับ

วันที่ 5 ธ.ค. 2560 เวลา 19:36 น.

Views

กรมสรรพากร ยืนยันมาตรการช็อปช่วยชาติเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีทุกระดับ และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากกว่ามาตรการช็อปช่วยชาติปีที่แล้ว

จากกรณีมีนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการช็อปช่วยชาติที่เพิ่งสิ้นสุดลง มีผลกระตุ้นการใช้จ่ายได้น้อย และอาจทำให้การบริโภคชะลอตัวในระยะต่อไปรวมทั้งผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้เสียภาษีในอัตรา 20 % ขึ้นไป ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย
              
กรมสรรพากรชี้แจงว่า จากข้อมูลมาตรการช็อปช่วยชาติเมื่อปีที่แล้วพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่า 1,400,000 คน รวมเป็นเงินกว่า 14,000 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในทุกระดับอัตราภาษี และยังพบว่าผู้ใช้สิทธิ์มาตรการช็อปช่วยชาติปีที่แล้ว ที่เสียภาษีในอัตราต่ำกว่า 20 % มีจำนวนสูงกว่าผู้เสียภาษีในอัตรา20 % ขึ้นไป และคาดว่ามาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้ จะได้รับผลตอบรับดีกว่าปีที่แล้วซึ่งต้องรอดูข้อมูลการบริโภคภายในประเทศต่อไป
              
ทั้งนี้ การออกมาตรการช็อปช่วยชาติ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แม้ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ภาษีไปจำนวนหนึ่งแต่มาตรการนี้จะส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และสร้างความตระหนักเรื่องการอยู่ในระบบภาษีให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย โดยการออกมาตรการภาษีทุกครั้ง กรมสรรพากรได้พิจารณาถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสม และผลกระทบแล้ว

Tag : กรมสรรพากร ช็อปช่วยชาติ ผู้เสียภาษี ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กระตุ้นการใช้จ่าย