นิทรรศการสื่อมัลติมีเดีย วันดินโลก ที่คณะสถาปัตย จุฬาฯ ถึง 8 ธ.ค.นี้

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 07:10 น.

Views

ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ประกาศให้เป็น วันดินโลก (World Soil Day) จากพระอัจริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9  กับการแก้ปัญหาเรื่องดิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดนิทรรศการดินดี ที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดนิทรรศการดินดี ในวันดินโลก เมื่อวานนี้ กับการนำเสนอผลงานนิเทศศิลป์สื่อผสม หรือ Multimedia Installation Art ภายใต้แนวคิด Soil Our Soul โดยใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพ เสียง และสื่ออินเตอร์แอคทีฟ ที่ไม่เคยมีการนำเสนอรูปแบบนี้มาก่อน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการจัดการดิน ที่ได้รับการยกย่องทั่วโลก จนเป็นที่มาของวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการพร้อมกันทั่วโลก ในปีนี้มีกว่า 500 ที่ทั่วโลกที่จัดกิจกรรม

โดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นที่อาคารสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00- 20.30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Tag : สนามข่าว 7 สี FAO วันดินโลก นิทรรศการ นิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการดินดี