จิตอาสาทำดี ถวายในหลวง ร.9 จ.ชัยภูมิ

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 00:07 น.

Views

กลุ่มจิตอาสาในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กว่า 3,000 คน จัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ออกกำจัดผักตบชวาภายในบึงละหาน ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ และเป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญอันดับ 3 ของไทย  

สำหรับผักตบชวาที่นำขึ้นมา เตรียมนำไปหมักเป็นปุ๋ย เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ