ขุดเกาะกลางถนน ระบายน้ำ จ.สงขลา

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 00:07 น.

Views

ชาวอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รวมตัวขุดเกาะกลางถนน สายระโนด-สงขลา ช่วงบ้านรับแพรก เพื่อเปิดทางไหลให้น้ำที่ท่วมขังมาเกือบ 2 สัปดาห์แล้ว ให้ระบายลงสู่ทะเล

อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรฝั่งขาเข้าตลาดบ้านรับแพรกตลอดเส้นทาง และไม่มีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะลดลง เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากจังหวัดพัทลุง