สธ.ชี้แจงวัคซีนไข้เลือดออก

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 02:02 น.

Views

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) อยู่ระหว่างเตรียมประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่องวัคซีนไข้เลือดออก ถึงข้อแนะนำการใช้ให้เหมาะสม ในเบื้องต้น การฉีดป้องกันในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไข้เลือดออกตามธรรมชาติ คือคนที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว จะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงได้ แต่คนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจะมาฉีดวัคซีน อาจมีความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงได้

เรื่องนี้ กรมควบคุมโรค กำลังทบทวนข้อมูล เรื่องการนำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้ป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงติดตามข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศฟิลิปปินส์ ระงับการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกในนักเรียนแล้ว สำหรับไทย จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อทบทวนวัคซีนไข้เลือดออกให้ถี่ถ้วนและรอบคอบ ย้ำว่า วัคซีนตัวนี้ ยังไม่ได้บรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐานให้บริการประชาชน ตอนนี้มีเพียงโรงพยาบาลบางแห่งที่นำมาให้บริการ และมีราคาค่อนข้างแพง กระทรวงสาธารณสุขจึงมุ่งเน้นที่การป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที